Stropy Filigranowe

Jest złożony z prefabrykowanej płyty żelbetowej której grubość mieści się w przedziale od 4,5 do 7 cm w której umieszczone jest zbrojenie w postaci prętów a także kratownice przestrzenne oraz ewentualnie inne elementy dodatkowe. Płyty stanowią dolną część stropu oraz tak zwany szalunek tracony, będący odpowiedzią na utrudnienia związane ze stosowaniem szalunku tradycyjnego. Pręty zbrojeniowe umieszczone w płycie, pełnią rolę zbrojenia dolnego stropu, natomiast za przeniesienie sił ścinających oraz połączenie z warstwą nadbetonu odpowiadają przestrzenne kratownice. Funkcję łącznikową pełni również chropowata powierzchnia płyty. Na warstwę dolną, na której na miejscu budowy umieszcza się zbrojenie dodatkowe i górne, zostaje wylewana odpowiednia ilość nadbetonu.

Stropy Filigranowe

Dostawa w całej Polsce

Napisz do nas: biuro@stropymalro.pl

ZAMÓW DOKŁADNĄ WYCENĘ

Stropy Filigranowe jest stosowany w całej Europie, stanowi przykład stropu półprefabrykowanego. Zastosowanie znajduje w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym, wiejskim oraz ogólnym, dodatkowo pozwala architektom na użycie inwencji twórczej, której ten rodzaj stropu nie ogranicza. W Polsce omawiane stropy po raz pierwszy zaczęły się pojawiać w roku 1996 w Muratorze nr 10/96 w przeglądzie stropów, podczas gdy w Europie można się było z nimi spotkać już w latach 1964-1965.

Wytrzymałość płyt dostosowuje się do konkretnego obciążenia w zgodzie z warunkami panującymi podczas użytkowania stropu.

Można wymienić następujące zalety omawianego typu stropu:

 • Niski koszt wykonania stropu

 • Szybki i łatwy montaż

 • Wysoka dźwiękoszczelność

 • Nieszkodliwe dla zdrowia

 • Estetyczna powierzchnia dolna

 • Zgodny z EUROKODEM

 • Swoboda umieszczenia ścianek

Istotną zaletą stropów typu Filigran jest ich elastyczność montażowa. W przypadku stwierdzenia niedokładności wykonania konstrukcji podporowych stropu np. ścian, ze względu na niewielką grubość płyt możliwe jest w miarę proste ich obcinanie dla zbyt długich płyt, jak również doszalowanie płyt i dozbrojenie w strefie oparcia wtedy, kiedy rozpiętość w świetle między podporami jest większa niż wynika to z projektu.

Specyfikacja Techniczna Stropów Filigranowych

Nazwa Wartość
Grubość stropu 15, 18, 20, 22, 24cm
Szerokość panelu 120 cm + płyty uzupełniające
Przenoszenie obciążenia Od 4 do 10 kN/m2 lub indywidual.
Rozpiętość[m] / grubość[cm] 5,2/15; 5,9/18; 6,4/20; 6,8/22; 7,2/24
Odporność ogniowa REI 60 lub większa
Waga prefabrykatu ok 115 kg/ m2
Ciężar stropu Odpowiednik monolitu

Stropy Filigranowe  – Szybkie i tanie stropy. Po zalaniu jak monolit

 • Wysoka dźwiękoszczelność – strop tworzy zwarty żelbet, dzięki czemu nie powstają pustki powietrzne. Tym samym nie przedostaje się przez nie fala dźwiękowa, która zakłóca komfort mieszkania. Co ciekawe, sam strop, bez tynkowania ani warstw podłogowych, jest bardziej dźwiękoszczelny od rozwiązań belkowo-pustakowych z naniesioną posadzką oraz styropianem.

 • Niski koszt wykonania – niewielka ilość elementów do ułożenia (ok. 15 na 100m2) skraca czas i koszty budowy. Nie trzeba wynajmowania ciężkiego sprzętu, a do przeniesienia płyt na konstrukcje budynku wystarczy samochód z dźwigiem HDS.

 • Nieszkodliwe dla zdrowia – nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia, czyli pierwiastków promieniotwórczych lub metali ciężkich. Dzięki temu jest bezpieczny dla ludzkiego organizmu.

 • Porządek na budowie – brak dodatkowych pustaków stropowych i zużytych palet pozwoli na zachowanie odpowiedniego rozstawienia materiałów na terenie budowy. Jednolita , równa i gładka powierzchnia – nie wymaga tynkowania, co dodatkowo skraca czas wykonania oraz koszty.

 • Całkowity brak efektu klawiszowania – belki nie odznaczają się, jak w przypadku stropu Teriva.

 • Monolityczność — wszystkie elementy są ze sobą ściśle dopasowane, podlegają pełnemu zespoleniu w strefach przypodporowych, jak i na całej powierzchni nałożonego stropu.

Stropy Filigranowe  -Przykładowy projekt

Stropy Filigranowe

Bezpłatna wycena

Napisz do nas: biuro@stropymalro.pl