Prefabrykat ścieku skarpowego - typ trapezowy

Prefabrykat ścieku skarpowego
– typ trapezowy

Dostawa w całej Polsce

ZAMÓW DOKŁADNĄ WYCENĘ

Korytka ściekowe skarpowe przeznaczone są do odprowadzania wody ze skarpy. Stosowane są zarówno w przestrzeni prywatnej, w ogrodach i przy domach, gdzie wymaga tego ukształtowanie powierzchni, jak również w przestrzeni miejskiej. Są to elementy konstrukcyjne, które wykorzystuje się także wzdłuż jezdni w celu odprowadzania spływającej wody deszczowej do odpowiednich odbiorników i studzienek kanalizacyjnych. Charakteryzują się szerokimi możliwościami wykorzystania przy okazji budowy dróg, autostrad i placów o dużej powierzchni. Najczęściej są układane wzdłuż chodników, różnego rodzaju podjazdów, dróg i wszelkich ciągów komunikacyjnych. Korytka wykonane zostały z betonu, wykazującego się dużą solidnością i odpornością, co zapewnia trwałość całej konstrukcji.

Korytka tworzą konstrukcję, ułatwiającą odpowiednie odwadnianie terenu na skarpie. Przejmują one wodę opadową i następnie odprowadzają ją do wpustów kanalizacji deszczowej.

Specyfikacja techniczna

Nazwa Wartość
Klasa betonu C25/35
Objętość na m3 0,016 m3
Waga 38 kg
Długość 65 cm
Szerokość A 50 cm
Szerokość B 38 cm
Wysokość A 15 cm
Wysokość B 20 cm

Bezpłatna wycena