Strop typu Filigran

Jest złożony z prefabrykowanej płyty żelbetowej której grubość mieści się w przedziale od 4,5 do 7 cm w której umieszczone jest zbrojenie w postaci prętów a także kratownice przestrzenne oraz ewentualnie inne elementy dodatkowe. Płyty stanowią dolną część stropu oraz tak zwany szalunek tracony, będący odpowiedzią na utrudnienia związane ze stosowaniem szalunku tradycyjnego. Pręty zbrojeniowe umieszczone w płycie, pełnią rolę zbrojenia dolnego stropu, natomiast za przeniesienie sił ścinających oraz połączenie z warstwą nadbetonu odpowiadają przestrzenne kratownice. Funkcję łącznikową pełni również chropowata powierzchnia płyty. Na warstwę dolną, na której na miejscu budowy umieszcza się zbrojenie dodatkowe i górne, zostaje wylewana odpowiednia ilość nadbetonu.

Stropy typu Filigran

Dostawa w całej Polsce

Napisz do nas: biuro@stropymalro.pl

ZAMÓW DOKŁADNĄ WYCENĘ

Strop typu Filigran jest stosowany w całej Europie, stanowi przykład stropu półprefabrykowanego. Zastosowanie znajduje w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym, wiejskim oraz ogólnym, dodatkowo pozwala architektom na użycie inwencji twórczej, której ten rodzaj stropu nie ogranicza. W Polsce omawiane stropy po raz pierwszy zaczęły się pojawiać w roku 1996 w Muratorze nr 10/96 w przeglądzie stropów, podczas gdy w Europie można się było z nimi spotkać już w latach 1964-1965.

Wytrzymałość płyt dostosowuje się do konkretnego obciążenia w zgodzie z warunkami panującymi podczas użytkowania stropu.

Można wymienić następujące zalety omawianego typu stropu:

  • duża dokładność,

  • brak deskowania dolnego ,

  • dowolność geometryczna,

  • mały ciężar (ok. 120 kg/m2)

  • możliwość dostosowania wagi płyt do dźwigu na budowie,

  • krótki okres montażu,

  • niski koszt,

  • brak odpadów na budowie,

Istotną zaletą stropów typu Filigran jest ich elastyczność montażowa. W przypadku stwierdzenia niedokładności wykonania konstrukcji podporowych stropu np. ścian, ze względu na niewielką grubość płyt możliwe jest w miarę proste ich obcinanie dla zbyt długich płyt, jak również doszalowanie płyt i dozbrojenie w strefie oparcia wtedy, kiedy rozpiętość w świetle między podporami jest większa niż wynika to z projektu.

Bezpłatna wycena

Napisz do nas: biuro@stropymalro.pl